Program F-35 przekroczył założenia na 2011 rok

W podsumowaniu za rok 2011 Lockheed Martin podał, że maszyny F-35 przekroczyły zakładane cele.

Według zakładanego scenariusza miano wykonać 872 loty i przetestować 6622 punkty programu. Po podliczeniu wszystkich dni okazało się, że wykonano 972 loty oraz zrealizowano 7823 punkty z programu testów. Z podziałem na poszczególne modele wygląda to w sposób następujący:

  • F-35A CTOL 474 loty i 3600 punktów testowych
  • F-35B STOVL 333 loty i 2636 punktów testowych
  • F-35C CV 165 lotów i 1587 punków testowych

W uzupełnieniu podano, że samoloty F-35B wykonały 268 pionowych lądowań. W sumie d przeprowadzenia jest 59585 punktów do 31 grudnia 2016 roku. Do roku ubiegłego wykonano w sumie 12728 punktów testowych co stanowi 21% wszystkich do przeprowadzenia prób. Do najważniejszych osiągnięć w 2011 należą:

Źródło: Lockheed Martin

Zdjęcie: Lockheed Martin