James Corum, The Luftwaffe – recenzja

Książka Coruma to absolutnie podstawowa pozycja pozwalająca zrozumieć mechanizmy powstawania Luftwaffe i jej późniejszego funkcjonowania.

Na rynku zalewanym przez publikacje popularnonaukowe, albo powielające już zgłębiony temat tego typu książka to prawdziwy rarytas. Corum wnikliwie analizuje historię Luftwfafe pod względem rozwoju jej doktryny co miało później bezpośrednie przełożenie na przebieg II wojny światowej. Autor w swojej pracy przedstawia sposób rozwoju Luftwaffe pokazując czytelnikowi jak przebiegały jej przemiany pomiędzy wojnami. Dotyka takich zagadnień jak wspomniana już doktryna, teoria czy też gry wojenne i opisuje walki w których brała udział Luftwfafe przed wybuchem II wojny światowej. Książka w sumie o niewielkiej objętości (nieco ponad 360 stron) zawiera ogromny ładunek informacji. Autor podzielił ją na przejrzyste rozdziały w których w układzie chronologicznym mierzy się z tematem. Mamy zatem opisany okres bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej, erę von Seckta, wprowadzenie do dynamicznego rozwoju Luftwffae, erę Wevera, wojnę w Hiszpanii i wreszcie Kampanię w Polsce. Wszystko kończy rozdział z wnioskami. Pewną wadą jest umieszczenie przypisów na końcu książki, a jest tego wiele bo w sumie ponad 50 stron co przy czytaniu staje się nieco uciążliwe. W Bibliografii mamy podany dokładny wykaz źródeł i potężny spis pozycji z których autor korzystał. Po jej przeczytaniu człowiek zaczyna patrzeć nieco inaczej na wiele spraw. Gorąco zachęcam do jej zakupu. W serwisach aukcyjnych kosztuje grosze.