A400M zaliczył ważną certyfikację

Maszyna A400M ma za sobą kolejne etapy prób zbliżające ją do ostatecznej certyfikacji cywilnej i wojskowej.

Jedną z prób było zatrzymanie maszyny podczas startu z dużym obciążeniem i po osiągnięci dużej szybkości na rozbiegu. System hamulcowy okazał się niezawodny. Strażacy mogli schładzać hamulce dopiero po 5 minutach. Podczas prób sprawdzano również awaryjną ewakuację by udowodnić możliwość jej szybkiego i bezpiecznego przeprowadzenia podczas przewożenia różnego rodzaju ładunków i pasażerów. Podczas testu hamulców pilot rozpędził maszynę do prędkości V1 czyli prędkości decyzji po przekroczeniu której musi już startować. Próby ewakuacji zakładały jak najszybsze opróżnienie maszyny z pasażerów którymi byli zwykli żołnierze, spadochroniarze lub personel medyczny.

Źródło: airbusmilitary.com
Zdjęcia: airbusmilitary.com