Przyszłość B-2 niezagrożona

Przynajmniej tak twierdzą wysocy rangą dowódcy USAF.

Do takich wniosków doszli po spotkaniu w bazie Whiteman. Nad losem bombowców B-2 czuwa General Officer Steering Group for B-2 (GOSG). Spotkania odbywają się regularnie, ale podczas nich nie próbuje się zagłębiać w szczegóły, a jedynie wskazać kierunek w którym powinna podążać flota B-2 tak by jej działalność i efektywność mogła być utrzymana przez wiele lat. Bardzo poważnym problemem jest bezawaryjność działania samolotów gdyż przy zaledwie 20 maszynach każdy nielatający samolot to już 5% stanu. Warto przypomnieć, że pierwotni zakładano nabycie 100 maszyn, ale ostatecznie zakupiono 21 z czego Spirit of Kansas rozbił się w 2008 roku. Zakłada się użytkowanie samolotów B-2 do 2058 roku.

Źródło: USAF
Zdjęcie: USAF