Certyfikacja TACEVAL W 31. BLT – faza demo

Z 31 BLT napływają dobre informacje. Tekst i fotografie kpt. Joanny KRZĄSTEK.

Rozpoczęło się najważniejsze dla 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego zadanie.
1. września 2011 r., wydzielony personel Komponentu Lotniczego „Jastrząb” rozpoczął fazę DEMO do certyfikacji TACEVAL.
Wraz z przyjęciem na wyposażenie Sił Powietrznych wielozadaniowego samolotu F-16, zyskaliśmy nową jakość i zbliżyliśmy się do natowskich standardów. Mając tę świadomość, Dowództwo Sił Powietrznych zadeklarowało w 2008 r. Komponent Lotniczy składający się z czterech samolotów F-16, personelu obsługi oraz ochrony wojsk, jako Siły Zdolne do Przerzutu (Deployable Forces) w ramach operacji NATO, zarówno na jego terenie, jak również poza nim. Aby podjęcie działań bojowych było możliwe właśnie na tym terenie, Komponent Lotniczy musi przejść specjalną certyfikację NATO, według programu TACEVAL (Tactical Evaluation Program).
Program ten ma za zadanie zweryfikowanie zdolności Komponentu Lotniczego do podjęcia działań bojowych przez okres wyznaczony przez dowództwo NATO, w warunkach, gdy pomoc ze strony państwa-gospodarza jest ograniczona.
Komponent Lotniczy „Jastrząb”, składający się z 483 żołnierzy, przygotowywał się do tej certyfikacji 2 lata. We wrześniu ubiegłego roku (2010) odbyło się wstępne oszacowanie taktyczne STARTASSESS, którego celem było sprawdzenie aktualnego stanu przygotowania Komponentu do oceny taktycznej FORCEVAL (Force Evaluation – ocena sił). W wyniku przeprowadzonej kontroli inspektorzy NATO przedstawili Polskim Siłom Powietrznych ocenę opisową, sugerującą, w których obszarach wymagane jest jeszcze kontunuowanie szkolenia lub poprawa procedur działania.
STARTASSESS wypadło bardzo dobrze. To dało nam motywację do dalszej, wytężonej pracy, aby ten pierwszy, historyczny dla nas test okazał się prawdziwym sukcesem.
FORCEVAL rozpocznie się o godz. 08.00 w poniedziałek 5 września br.. Do tego czasu personel Komponentu Lotniczego „Jastrząb” już od dnia dzisiejszego (czwartek) rozpoczął egzaminy ze strzelania oraz indywidualnych umiejętności żołnierza na polu walki. Rozpoczęła się również faza demonstracyjna, podczas której personel Komponentu praktycznie realizuje działania, które nie zostaną już zaprezentowanepodczas certyfikacji.
Podczas pierwszego dnia fazy DEMO, inspektorom NATO zostały zaprezentowane m.in. : ABDR (Aircraft Battle Damage Repair – usuwanie uszkodzeń oraz zniszczeń samolotu w wyniku prowadzonych działań bojowych), VBDR (Vehicle Battle Damage Repair – usuwanie uszkodzeń pojazdów), CCA (strefa kontrolowanych skażeń), Pilot Extraction – podjęcie rannego/nieprzytomnego pilota z samolotu, ACR (Aircraft Crash Recovery – postępowanie z samolotem w sytuacjach awaryjnych), jak również gaszenie pożaru wielkopowierzchniowego.
Wspomnieć należy, że certyfikacji podlegają trzy obszary : operacyjny (wykonywanie misji lotniczych), logistyka oraz ochrona wojsk własnych.
Żołnierze obszaru Logistic zaprezentowali inspektorom sposób usuwania zniszczeń statku powietrznego w warunkach polowych. Celem tych działań jest przywrócenie samolotu do stanu umożliwiającego wykonywanie misji. Działanie to nastawione jest na maksimum efektu w możliwie najkrótszym czasie. Podczas tego demo zaprezentowano:
naprawę owiewki
naprawę pokrycia skrzydła
naprawę owiewki radaru
naprawę systemu hydraulicznego samolotu.
Podczas VBDR żołnierze zaprezentowali sposób wymiany ogumienia samochodu w warunkach skażonych, spawanie elementów stalowych oraz naprawę kabla zasilającego.
Z tego samego obszaru (logistyka) przedstawiono demo ACR, a w nim:
Lifting, czyli podnoszenie za pomocą dźwigu samolotu z uszkodzonym podwoziem (żołnierze zamocowali zawiesie dźwigu, podniesiono samolot i umieszczono go na specjalnej platformie,
Towing, holowanie samolotu z uszkodzonym podwoziem na wózkach umożliwiających usunięcie samolotu z pasa startowego (zaprezentowano sposób montowania wózków z autentycznym holowaniem w celu sprawdzenia poprawności wykonania zadania).
W obszarze Force Protection (ochrony wojsk własnych) przedstawiono ścieżkę dekontaminacji żołnierza, którego najpierw zidentyfikowano, a następnie odebrano broń i przeprowadzono na niej zabiegi. Kolejnym punktem było odkażenie wyposażenia żołnierza, likwidacja skażeń odzieży ochronnej, odkażenie maski oraz zdjęcie odzieży. Następnie sprawdzono stopień skażenia, zdjęto maskę i zaprowadzono żołnierza do colpro (collective protection) – specjalnego namiotu.
Kolejne demo Force Protection to podjęcie przez zespół EOD (Explosive Ordinance Disposal)
improwizowanego ładunku wybuchowego w pomieszczeniu za pomocą robota (EXPERT), podjęcie ładunku wybuchowego znajdującego się przy drodze w celu jej udrożnienia oraz rozbrojenie bomby lotniczej.
Pilot Extraction to podjęcie rannego pilota z samolotu. W tym pokazie brały udział trzy zastępy straży pożarnej. Strażacy, po nieudanej próbie nawiązania kontaktu z pilotem zabezpieczyli golenie samolotu, jego uzbrojenie, hydrazynę. Następnie przygotowali sprzęt do podjęcia rannego pilota. Po otwarciu owiewki samolotu strażacy zabezpieczyli fotel katapultowy, wypięli pilota z uprzęży i przekazali go służbie medycznej.
Wszystkim zaprezentowanym epizodom przyglądało się 40 inspektorów NATO. Podczas pokazów zadawali pytania, co do sposobu realizacji poszczególnych zadań.
W poniedziałek, 5 września br. na ocenę taktyczną Komponentu Lotniczego „Jastrząb” do bazy w Łasku przybędzie ok. 140 inspektorów TACEVAL. Będą oceniać każdy obszar, reakcje na wprowadzane epizody, sposób podejmowania działań oraz sprawdzą umiejętności poszczególnych żołnierzy.
Certyfikacja TACEVAL jest najważniejszym zadaniem stojącym 31.Bazą Lotnictwa Taktycznego. Już w piątek, 9. września będziemy znać wynik tej wytężonej, ciężkiej pracy.

tekst i foto: kpt. Joanna KRZĄSTEK
Oficer prasowy 31. BLT