Boeing- zwiad w wykonaniu ugrupowania UAV

Do prób doszło nad Oregonem.

W testach zastosowano dwa aparaty Scan Eagle produkowane przy współudziale funduszy Boeinga oraz jeden aparat Procerus Unicom. Aparaty komunikowały się ze sobą używając mobilnej sieci Ad Hoc oraz wykorzystując technologię swarm („roju”) opracowaną przez JHU/APL. (John Hopkins University Applied Physics Laboratory). Technologia roju przypomina sposób w jaki komunikują się owady. UAV współpracowały ze sobą dzielący przeszukiwany teren na sektory i wyznaczając kierunki lotu oraz mapując teren. Firma zapowiedziała większy pokaz na wrzesień. W przyszłości technologia opracowywana przez Boeinga przy współpracy instytutów badawczych może być wykorzystywana do misji poszukiwawczych lub zwiadowczych przez postępującymi wojskami naziemnymi.

Zdjęcie: Boeing
Źródło: Boeing