Kategorie
News Świat

Testy Euro Hawk w bazie Edwards

Inżynierowie z 772nd Test Squadron przeprowadzili próby na aparacie Euro Hawk.

Próby przeprowadzono w Benefield Anechoic Facility (BAF) we współpracy z firmą Northrop Grumman oraz przedstawicielami rządu niemieckiego. Maszyna Euro Hawk jest podobna do amerykańskiej wersji oznaczonej jako RQ-4 Global Hawk. Podczas prób testowano wpływ zakłóceń elektromagnetycznych na działanie aparatu. W związku z tym, że w Europie liczba możliwych źródeł zakłóceń jest znacznie większa niż w dotychczas używanych lokalizacjach konieczne było przeprowadzenie dodatkowych prób. Próby w BAF pozwalają na wyeliminowanie wpływu czynników zewnętrznych na testowany egzemplarz i stąd wyniki badań i wpływ zakłóceń wywołanych przez poszczególne pasma są wiarygodne. Wcześniej maszyna przechodziła testy w locie również w Edwards AFB.

Zdjęcie: USAF
Źródło: USAF

Autor: dr Krzysztof Kuska

dr Krzysztof Kuska , analityk bezpieczeństwa, specjalista w dziedzinie lotnictwa wojskowego, historyk. Współpracował m.in. z magazynami: "Jane's Defence Weekly", "Defence and Security Alert", „Airforces Monthly”, „Combat Aircraft”, „Lotnictwo Aviation International” , „Lotnictwo", "Polska Zbrojna". Więcej na krzysztofkuska.com.