Kontrakt dla Boeinga na utrzymanie floty B-52

Boeing otrzymał dodatkową pulę pieniędzy na kontynuację wsparcia samolotów B-52 Stratofortres.

Kontrakt został podpisany w czerwcu 2009 roku, a obecna umowa dodatkowa opiewa na 21,7 miliona dolarów. Pierwotny kontrakt podpisano na 10 lat i opiewał na kwotę 750 milionów dolarów. W myśl podpisanej umowy Boeing ma zapewnić pełną gotowość samolotu przez określony w kontrakcie czas. Firma będzie udoskonalać, utrzymywać i modernizować samolot tak by w przeciągu całej umowy spełniał wszelkie wymagania US Air Force. Boeing zapewni wsparcie inżynieryjne dla samolotów B-52H.

Zdjęcie: Boeing
Źródło: Boeing.