Próby w locie bezzałogowych aparatów Hermes 450 i Hermes 900

Firma Elbit Systems przeprowadziła serię udanych prób aparatów latających Hermes.

Zarówno Hermes 450 jak i Hermes 900 były sterowane z tego samego stanowiska naziemnego przekazując zebrane dane do stanowiska sterowania. Dzięki wspólnemu operowaniu obu maszyn można wykonać więcej zadań oraz elastyczniej realizować wyznaczone cele. Ważnym aspektem jest korzystanie z jednego centrum dowodzenia misją co obniża koszty szkolenia dla obsługi oraz redukuje ogólny koszt z racji tego samego oprogramowania. Hermes 450 jest powszechnie używanym i sprawdzonym w boju aparatem stosowanym m.in. w armii izraelskiej.

Zdjęcie: Hermes 900/Elbit
Źródło: aero-news