Kategorie
Działka lotnicze

THL30 – działko 30mm

System jest bardzo podobny do działka THL20.