Kategorie
News Świat

Smartfony na polu walki

U.S. Navy planuje używać smartfonów do sterowania bezzałogowych aparatów.