Lotnictwo Armii „Poznań” – OdeB 1 września 1939 r.

Dowódca Lotnictwa Armii „Poznań”: Płk dypl. pil. inż. Stanisław Kuźmiński Szef Sztabu: Ppłk dypl. obs. Adam Kurowski Oficerowie sztabu: mjr dypl. pil. Jan Koźmiński, kpt. pil. Kazimierz Ciesielski, kpt. obs. Sobol Służba zaopatrzenia: kpt. techn. Stanisław Miękina, por. techn. Henryk Prus Referat OPL: kpt. art. Jan Maciej Pawłowski Referat łączności: por. łączn. Bilski III./3. dywizjon … Dowiedz się więcej