Lotnictwo Armii „Pomorze” – OdeB 1 września 1939 r.

Dowódca Lotnictwa Armii „Pomorze” – Płk pil. Bolesław Stachoń Szef Sztabu – Ppłk pil. Stanisław Skarżyński((Wedle innej wersji ppłk Skarżyński w sierpniu 1939 roku wyjechał do Rumunii, gdzie objął stanowisko attaché lotniczego. (Por. M. Niestrawski, Skarżyński Stanisław, dostępny w internecie: https://www.infolotnicze.pl/2013/08/23/stanislaw-skarzynski/)) III./4. dywizjon myśliwski Dowódca – Kpt. pil. Florian Laskowski Lotnisko – Markowo Samoloty dowództwa … Dowiedz się więcej