Kategorie
News Świat

Jubileusz w JG 74

9 czerwca miały miejsce obchody rocznicowe w JG 74.