Kategorie
Działka lotnicze

GSz-23Ł / GSh-23L

Działko GSz-23Ł ( GSh-23Ł, ГШ-23Л ) to dwulufowe działko przeznaczone do montowania w stałych i ruchomych stanowiskach.