IAI GHOST

Ghost to niewielki wiropłat przeznaczony do wykonywania misji zwiadowczych w terenie zurbanizowanym.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: UAV Tagi