ATK GATR

Guided Advanced Tactical Rocket „GATR” to rozwiązanie oferowane przez firmę ATK i przeznaczone dla klasycznych rakiet niekierowanych.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Pociski Tagi ,