Kategorie
News Świat

European Tanker Symposium

W dniach pomiędzy 9 a 11 maja odbyło się European Tanker Symposium.