Kategorie
Działka lotnicze

Działko AM-23

Działko AM-23 ( Afanasjew Makarow ) było przewidziane do uzbrajania bombowców.