Kategorie
UAV

Wiatrakowiec A-002M

Za opracowanie A-002M odpowiada Lightweight Aviation Design Bureau, oddział firmy Irkut Corporation.