Nowy dowódca 3.ELT

Dnia 20 stycznia 2014 roku obowiązki dowódcy 3.elt/31. BLT objął ppłk Paweł MARCINKOWSKI. GRATULUJEMY!!! Kilka informacji o nowym dowódcy 3.eskadry: Wykształcenie • 1988-1992, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Curie Skłodowskiej w Rawie Mazowieckiej • 1992-1996, Wyższa Oficerska Szkoła Sił Powietrznych w Dęblinie, kierunek pilot samolotów odrzutowych • 2001-2002, BWSH – Koszalin – Dyplom magistra nauk humanistycznych … Dowiedz się więcej