Selected tools for increasing the efficiency of airlines

Introduction Air carriers use a number of tools and methods to increase the profitability of this sector of the economy, in which – as some researchers point out – „the profit has moved away from the product” (Slywotzky et al. 2000, p. 95). Therefore, the review of available solutions in this area deserves attention, of … Dowiedz się więcej

Business Strategies in Polish regional aviation in the last century

The world aviation started in the year 1783, when, for the first time in history, a balloon of French brothers Montgolfier, filled with hot air, performed its first flight. However, balloon flights, due to their maneuvering limitations, have not initiated any significant development in passenger aviation. In 1903, more than 100 years later, the Wright brothers … Dowiedz się więcej

Centralny Port Lotniczy – studium z zakresu zarządzania rynkiem lotniczym w Polsce

Zarządzanie rynkiem lotniczym w Polsce ma różnorodne aspekty i wymiary. Z jednej strony ma charakter operacyjny na poziomie krajowym, wdrażany przez urzędy administracji państwowej tj. Urząd Lotnictwa Cywilnego (dalej też „ULC”) oraz Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, zaś w poszczególnych regionach prowadzony przez samorządy oraz organy zarządzające portami lotniczymi. Z drugiej zaś strony ma ono charakter … Dowiedz się więcej