Zakończenie XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Republice Środkowoafrykańskiej

Żołnierze XV zm. PKW RŚA kończą swoją półroczną misję w Republice Środkowoafrykańskiej. Z tej okazji odbyło się przekazanie dowodzenia pomiędzy dowódcą XV zmiany mjr. Filipem Grzelakowskim i dowódcą XVI zmiany mjr. Marcinem Smusem.

Koniec misji był również okazją do wręczenia medali na placu apelowym. Dowódca EUTM RCA wręczył polskim żołnierzom odznaczenia, które będą przypominać o czasie spędzonym w samym sercu Afryki. Następnie mjr Filip Grzelakowski w swoim przemówieniu podziękował żołnierzom EUTM RCA za współpracę oraz osobiście wyróżnił ppor. Marka Grabowskiego listem gratulacyjnym za szczególny wkład włożony w funkcjonowanie XV zmiany PKW RŚA.

EUTM RCA, w skład której wchodzą żołnierze PKW RŚA, dąży do modernizacji środkowoafrykańskich sił zbrojnych i zapewnia doradztwo strategiczne ministerstwu obrony i urzędnikom w Republice Środkowoafrykańskiej, a także zajmuje się kształceniem oficerów, podoficerów i żołnierzy.

Tekst: PKW RŚA

Zdjęcia: EUTM