Wielkopolska jako kolebka i macierz polskiego lotnictwa wojskowego – konferencja

„Lotnictwo to wiedza, koleżeństwo, samodzielność i precyzja, a jego historią i dumą są seniorzy” powiedział 35 lat temu założyciel Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej pułkownik Tadeusz Myśko. Dzisiaj jest w Polsce siedemnaście oddziałów stowarzyszenia liczącego tysiąc dwieście członków, którzy onegdaj pełnili służbę w wojskowym lotnictwie.
Głównym celem działania Stowarzyszenia jest integracja środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP i popularyzacja wiedzy o lotnictwie w środowiskach cywilnych, a szczególnie wśród młodzieży. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez kultywowanie tradycji lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP.
Temu służyła konferencja lotników i znawców historii polskich skrzydeł „Wielkopolska jako kolebka i macierz polskiego lotnictwa wojskowego” na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencję prowadzili prof. dr hab. Maciej Franz, specjalista historii wojskowości i gen. bryg. prof. dr inż. Stefan Czmur, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP.
O czym mówiono? Prof. dr hab. Andrzej Olejko przypomniał początki lotnictwa wojskowego w Poznaniu i udział poznańskich lotników w wojnie o granice państwa w latach 1919-1920. Przypomniał, że w Poznaniu już w 1913 roku „silnik lotniczy warknął po raz pierwszy”, że na Ławicy w 1918 roku malowano szachownice na zdobytych samolotach Fokker i Albatros. W Poznaniu utworzono pierwszą w Polsce jednostkę bombową, tu był pierwszy samolot szturmowy, tu po raz pierwszy na burtach samolotów malowano imiona kobiece, a poznańska eskadra jako jedyna otrzymała znak „Za obronę Kresów Wschodnich”.
Ciekawe fakty prezentował też dr Mariusz Niestrawski, który mówił o udziale lotników poznańskiego 3 Pułku w rajdach i zawodach lotniczych, podkreślając, że prawie 40 procent polskich eskadr II RP było związanych ze stolicą Wielkopolski. O wielkopolskich jednostkach lotniczych w kampanii polskiej 1939 roku mówił dr Piotr Rapiński, a o wielkopolskich dywizjonach Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii Wojciech Matusiak.
Konferencja poświęcona była również współczesności. Jednostki lotnicze garnizonu Poznań w latach 1945-1967 przedstawił członek Zarządu Głównego SSLW RP płk dr. inż. Henryk Czyżyk, a istniejące też w późniejszym okresie – do roku 1990 – kustosz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie mgr Jacek Zagożdżon. W Poznaniu było również Dowództwo Lotnictwa Operacyjnego i Dowództwo Wojsk Lotniczych. Jego historię przedstawił płk dr Jerzy Kuck. W Poznaniu było w latach 1990–1999 też Dowództwo 4 Korpusu Lotniczego o którym mówił jego były dowódca, członek Zarządu Głównego SSLW RP gen. dyw. pil. Franciszek Macioła. Ale nie tylko w Poznaniu było lotnictwo. O garnizonie lotniczym w Powidzu w latach 1957–1990 opowiadał jego oficer – płk dypl. Czesław Dykszak, a o tym w Pile w latach 1948–1994 dr hab. Józef Zieliński. Konferencje posumowali jej organizatorzy: prof. dr hab. Maciej Franz i gen. bryg. prof. dr inż. Stefan Czmur. Uczestniczyło w niej prawie stu członków Stowarzyszenia. Wielu zapewniło, ze przekażą zdobytą wiedzę kolegom, a także młodzieży. Ja to robię na łamach Gazety Senior…

płk w st. spocz. Andrzej Górczyński

rzecznik prasowy SSLW RP