Wojska Lądowe odbierają swoje pierwsze śmigłowce AW149

podczas uroczystości, która odbyła się dziś w bazie 25. Brygady Kawalerii Powietrznej w Nowym Glinniku k. Tomaszowa Mazowieckiego, Wojska Lądowe odebrały pierwsze dwa śmigłowce AW149, gdzie wejdą do służby, 15 miesięcy po podpisaniu umowy.

Nowe polskie śmigłowce mają wykonywać m.in. misje wsparcia bojowego. Konfiguracja śmigłowców, w pełni odpowiadająca wymaganiom Sił Zbrojnych RP, obejmie m.in. systemy obserwacyjne, karabiny maszynowe, rakiety kierowane i niekierowane oraz system samoobrony. Uzbrojenie, w zależności od wariantu i konfiguracji zakontraktowanego śmigłowca, montowane jest w kabinie lub na zewnętrznych punktach podwieszeń.

Obecna dostawa realizowana jest w oparciu o umowę z dnia 1 lipca 2022 roku, która obejmuje pakiet logistyczny, szkoleniowy i symulatorowy. Pakiet logistyczny natomiast obejmuje zapasy części zamiennych i eksploatacyjnych, a także sprzęt do obsługi naziemnej śmigłowców. Pakiet szkoleniowo-symulatorowy obejmuje z kolei kompleksowe przeszkolenie pilotów i personelu technicznego oraz dostawę zestawu zaawansowanych symulatorów i sprzętu szkoleniowego.

Krajowy program AW149 Ministerstwa Obrony Narodowej opiera się na idei ulokowania produkcji
w zakładach PZL-Świdnik, jako głównym wykonawcy tej umowy, która obejmuje integrację wszystkich systemów śmigłowca oraz uzbrojenia. Dzięki lokalnej produkcji Polska zyskuje nie tylko najbardziej nowoczesne śmigłowce, ale także krajową bazę logistyczną i zaplecze techniczne zlokalizowane blisko Wojska Polskiego. Dostawa pierwszych egzemplarzy jest wyrazem szybkiej reakcji PZL-Świdnik jako wykonawcy i od dziesięcioleci lokalnego partnera przemysłowego Sił Zbrojnych RP.

Zakłady PZL-Świdnik, należące do Leonardo, zapewniać będą również obsługę tych śmigłowców oraz przyszłą modernizację zgodnie z pojawiającymi się potrzebami Wojska.