PLOM: Nowy system ILS CAT II oficjalnie uruchomiony

W dniu 7 września br. lotnisko Olsztyn-Mazury uruchomiło operacyjnie infrastrukturę
wybudowaną w ramach unijnego projektu pt. „Dostosowanie Infrastruktury Lotniska Olsztyn-Mazury
do wymogów II kategorii systemu ILS”. Po blisko 3 latach realizacji procesów inwestycyjnych,
przygotowania procedur, szkoleń personelu, a także certyfikacji przez Urząd Lotnictwa Cywilnego oraz
publikacji danych w Zintegrowanym Pakiecie Informacji Lotniczych AIP, na lotnisku będą mogły
odbywać się operacje lotnicze w warunkach ograniczonej widzialności. Tym samym Port Lotniczy
Olsztyn-Mazury znalazł się w gronie 9 polskich lotnisk cywilnych umożliwiających wykonywanie
operacji lądowania, co najmniej w kategorii II systemu ILS. Sprawne wdrożenie nowej infrastruktury
oraz procedur umożliwiła doskonała współpraca z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.
Dotychczas, infrastruktura i procedury lotniska umożliwiały wykonywanie operacji
precyzyjnego podejścia i lądowania według wskazań przyrządów w kategorii I (CAT I), tj. przy
widzialności wzdłuż drogi startowej (RVR – Runway Visual Range) nie mniejszej niż 550 metrów, a także
przy wysokości decyzji (DH – Decision Height) nie mniejszej niż 200 stóp (około 60 metrów). Wysokość
decyzji jest związana bezpośrednio z wysokością podstawy, a także stopniem pokrycia nieba przez
chmury. Do tej pory operacje startu mogły odbywać się przy wartości RVR nie niższej niż 550 metrów.
Rozbudowa oświetlenia nawigacyjnego drogi startowej i dróg kołowania, podniesienie kategorii
systemu ILS do CAT II, a także wdrożenie procedur ograniczonej widzialności (LVP – Low Visibility
Procedures), pozwoliły na zwiększenie bezpieczeństwa wykonywania operacji lotniczych przy niemalże
dwukrotnie niższych minimach. Operacje precyzyjnego podejścia i lądowania według wskazań
przyrządów będą mogły odbywać się przy zasięgu widzialności wzdłuż drogi startowej nie mniejszym
niż 300 metrów, a także przy wysokości decyzji nie mniejszej niż 100 stóp (około 30
metrów). W przypadku operacji startu, minimalną wartością RVR umożliwiającą bezpieczny start
będzie 150 metrów.
Możliwość bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych w takich warunkach, znacznie
ograniczy sytuacje, w których pasażer nie będzie mógł zrealizować zaplanowanej podróży. Nie powinny
również zdarzać się sytuacje przekierowań statków powietrznych na inne lotniska.

Inwestycja związana z dostosowaniem infrastruktury lotniczej do kategorii II ILS rozpoczęła się
w Szymanach jesienią 2020 roku i realizowana była w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Warmia Mazury 2014-2020. Wartość projektu przekracza 20 mln zł, a kwota dotacji ze środków
unijnych to ponad 10 mln zł. Prace związane z dostosowaniem lotniska do kategorii II były wykonywane
przy czynnym operacyjnie lotnisku, co pozawalało na jego nieprzerwane funkcjonowanie.

Dzisiaj możemy cieszyć się efektami wielomiesięcznej pracy wielu osób, zarówno z ramienia
Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury, ale również Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej oraz Urzędu
Lotnictwa Cywilnego. To ważny moment dla naszego lotniska, który umocni jego pozycję na mapie
polskich portów lotniczych – dzięki tej inwestycji zyskujemy wzrost bezpieczeństwa operacji w trudnych
warunkach ograniczonej widzialności, co przełoży się m.in. na zwiększenie potencjału operacyjnego
Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury oraz dostępności komunikacyjnej całego regionu Warmii i Mazur –
mówi Wiktor Wójcik, prezes zarządu Warmia i Mazury Sp. z o.o., operatora Portu Lotniczego Olsztyn-
Mazury.