Święto 21. BLT w Świdwinie

W dniu 30 czerwca 2023 roku, w Świdwinie odbyło się Święto 21. BLT w ramach, którego delegacja Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i Klubu Seniorów 3. DLMB o godzinie 8.15 złożyła wieniec – biało czerwoną szachownicę, przy Pomniku Lotników Polskich na Placu Lotników w Świdwinie. Na początku płk dr inż. Henryk Czyżyk – wiceprezes Oddziału W-MSSLWRP i prezes Klubu Seniorów 3. DLMB przedstawił krótką historię Garnizonu Lotniczego Świdwin, a następnie delegacja na czele z gen. broni dr. inż. pil. Sławomirem Dygnatowskim – prezesem Oddziału W-MSSLWRP oddała hołd poległym lotnikom: 42 ze Świdwińskiej Dywizji Lotniczej i z podległych jednostek, którzy zginęli w katastrofach lotniczych w latach 1951-1998 oraz 20, którzy zginęli pod Mirosławcem 23 stycznia 2008 r. w katastrofie samolotu CASA C-295M. Po uroczystości przy Pomniku Lotników Polskich o godzinie 9.00 rozpoczęła się III Konferencja Naukowo Techniczna w Centrum Nauki „Cordis” przy ul. Mieszka I 17A w Świdwinie, na temat „Siły Powietrzne w obronie energetycznej infrastruktury krytycznej”, która trwała i do godziny 12.30. Po zakończeniu konferencji i zrobieniu pamiątkowego zdjęcia wszyscy zaproszeni na Święto 21. BLT udali się do koszar 21. BLT, gdzie odsłonięto pamiątkową tablicę z okazji 70-lecia przebazowania z Mierzęcic do Świdwina 40. plm. Tablicę odsłaniali: płk mgr inż. pil. Roman Stefaniak – dowódca 21. BLT, płk pil. Józef Olesiejuk – były dowódca 40. plm i płk mgr inż. Mariusz Lipiński – prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin. Następnie na płycie lotniska, w strugach deszczu, odbyła się uroczysta zbiórka 21. BLT, a po niej poczęstunek w w Domku Pilota. O godzinie 17.00 rozpoczęło się poza lotniskiem „Spotkanie Pokoleń Lotniczych” w „Helena Park” przy ul. Wiejskiej 11, które trwało do późnych godzin nocnych. Wspomnieniom i opowieściom lotniczym nie było końca.

Rozkazem szefa Sztabu Generalnego WP nr 0096 z 11 grudnia 1951 r. w Świdwinie powstała 11. DLM (JW. 3316) i miała być w składzie 11., 24 i 27. plm, 76. kompania łączności dywizji i 47. Ruchome Warsztaty Lotnictwa, a pierwszym jej dowódcą został płk pil. Jan Czaplicki. Dowódca dywizji był także dowódcą Garnizonu Świdwin. Wykaz dowódców Garnizonu Świdwin w latach 1951-2023 przedstawia załącznik 1. Wraz z utworzeniem dywizji utworzono także Garnizon Lotniczy Świdwin, który w tym roku będzie obchodził 72 rocznicę powstania. Jednak z powodu trudności w realizacji wytycznych zawartych w rozkazie 0096 Sztab Generalny WP opracował jego korektę – rozkaz 0078/Org. zawierający założenia dostosowane do aktualnych możliwości kadrowych i finansowych kraju. Rozkazem nr 0078 Szefa Sztabu Generalnego WP z 19 listopada 1952 r. 11. DLM ze Świdwina podporządkowano 40. plm wcześniej podporządkowany 7. DLM OPL z Krakowa i 26. plm wcześniej podporządkowany 9. DLM z Malborka. W związku z tym zmieniono dyslokację pułków – 26. plm w marcu 1953 r. przebazowano z Malborka do Zegrza Pomorskiego, a 40. plm w okresie styczeń – luty tego samego roku przebazowano z Mierzęcic do Świdwina. W 1953 r. w Świdwinie ulokowane było dowództwo i sztab 11. DLM, 40. plm, 76 kł, 47. Ruchome Warsztaty Lotnictwa, Węzeł Radiotechniczny (Zarządzeniem Szefa Sztabu Gen. WP nr 0277 z 7 sierpnia 1953 r.), pluton fotograficzny oraz pluton wartowniczy. Aby zapewnić właściwe szkolenie pilotów w strzelaniu i bombardowaniu Zarządzeniem Szefa Sztabu Gen. WP nr 029/Org. z 15 stycznia 1953 r. sformowano przy 11. DLM Poligon Lotniczy nr 6 w Podborsku koło Białogardu.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin i Klubu Seniorów 3. DLMB SSLWRP przy wsparciu dowódcy 1. SLT i 21. BLT z okazji 105-lecia Lotnictwa Polskiego miała zostać odsłonięta w Świdwinie, w dniu 30 czerwca 2023 r. tablica upamiętniająca wszystkie polskie jednostki lotnicze stacjonujące w Garnizonie Lotniczym Świdwin w latach 1951-2023. Załącznik nr 2 przedstawia wszystkie jednostki lotnicze powstałe w Świdwinie w latach 1951-2023. Tablica ta nie została jednak odsłonięta, ale została odsłonięta inna tablica upamiętniająca przebazowanie 40. plm z lotniska w Mierzęcicach na lotnisko w Świdwinie. Tablica z wykazem jednostek lotniczych stacjonujących w Garnizonie Lotniczym Świdwin ma być odsłonięta z okazji 75-lecia Garnizonu Lotniczego Świdwin, w 2026 roku. Rok 2023 r. jest rokiem szczególnym dla naszego kraju, Sił Powietrznych i Garnizonu Lotniczego Świdwin. 105-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 105-lecia Lotnictwa Polskiego, 120-lecia lotnictwa światowego, 72-lecie powstania Garnizonu Lotniczego Świdwin i 70-lecie przebazowania 40. plm na lotnisko Świdwin jest dobrą okazją do zaprezentowania tego bardzo ważnego elitarnego lotniczego Związku Taktycznego, jakim była Świdwińska Dywizja Lotnicza w Wojsku Polskim.

Załącznik 1

Dowódcami Garnizonu Lotniczego Świdwin w latach 1951 -2023 byli:

1. płk pil. Aleksander Czapliński – 11. DLM;

2. ppłk pil. Zbigniew Ulanowski – 11. DLM;

3. płk dypl. pil. Wiktor Iwoń – 11. DLM;

4. płk dypl. pil. Adam Bidziński – 11. DLM;

5. gen. bryg. pil. Michał Polech – 3. BDLSzR;

5. płk dypl. pil. Jerzy Radwański – 3. BDLSzR;

6. gen. bryg. pil. Józef Tenerowicz – 3. BDLSzR;

7. płk dypl. pil. Kazimierz Dziok – 3. BDLMB;

8. płk dypl. Janusz Wojdat – 3. DLMB;

9. płk dypl. pil. Stanisław Targosz – 3. DLMB;

10. gen. bryg. pil. Tadeusz Kuziora – 3. DLMB;

11. płk dypl. inż. Henryk Czyżyk – 3. DLMB;

12. płk dypl. pil. Paweł Jazienicki – 1. BLT;

13. płk dypl. pil. Ryszard Hać – 1. BLT;

14. gen. bryg. pil. Sławomir Dygnatowski – 1. BLT;

15. gen. bryg. pil. Andrzej Andrzejewski – 1. BLT;

16. płk dypl. pil. Eugeniusz Gardas – 1. BLT ;

17. gen. bryg. pil. Stefan Rutkowski – 1. BLT;

18. płk mgr inż. pil. Wojciech Pikuła – 1. SLT,

19. gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel – 1. SLT,

20. płk dypl. pil. Rościsław Stepaniuk – 1. SLT;

21. płk dypl. inż. pil. Ireneusz Starzyński – 1. SLT;

22. gen. bryg. dr inż. pil. Maciej Trelka – 1. SLT.

Załącznik 2

Wykaz polskich jednostek lotniczych stacjonujących w Garnizonie Lotniczym Świdwin w latach 1951-2023:

– 11. Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego 1951-1967

– 40. Pułk Lotnictwa Myśliwskiego 1953-1971

– 76. Kompania Łączności 1951-1968

– Klucz Dowództwa 3. DLM 1951-1967

– Pluton Fotograficzny 1952-1960

– Stacja Tlenowa 1953-1955

– 86. Batalion Łączności 1968-1998

– 9. Batalion Obsługi Lotnisk 1951-1957

– 9. Batalion Lotniczo Techniczny 1957-1965

– 9. Batalion Zaopatrzenia Pułku Lotniczego 1965-2000

– 47. Polowe Warsztaty Remontu Lotniczego 1951-1957

– 47. Polowe Warsztaty Lotnicze 1957-1999

– 7. Dywizjon Zabezpieczenia Ślepego Lądowania 1953-1957

– Węzeł Radiotechniczny 1953-1955

– 19. Kompania Radiotechniczna 1955-1968

– 19. Batalion Radiotechniczny 1968-1971

– Wojskowy Ośrodek Kondycyjny Bukowiec 1953-1958

– 605. Zautomatyzowane Centrum Radiolokacyjnego Rozpoznania i Dowodzenia 1968-1971

– Klucz Holowniczy 1954-1954

– 19. Lotnicza Eskadra Holownicza 1954-1958

– 44. Kompania Szkolna Specjalistów Lotnictwa 1955-1957

– 38. Dywizjon Dowodzenia Lotami 1965-1978

– 28. Ruchomy Warsztat Naprawy Samochodów 1966-1999

– Garnizonowy Klub Oficerski 1957-1973

– Węzeł Łączności Lotniska Stałego 1968-1984

– 26. Bateria Artylerii Przeciwlotniczej 1968-2000

– 36. Bateria Artylerii Przeciwlotniczej 1985-2000

– 3. Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego 1967-1971

– Klucz Dowództwa 3. BDLM 1967-1971

– 3. Brandenburska Dywizja Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego 1971-1982

– Klucz Dowództwa 3. BDLSzR 1971-1978

– 40. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego 1971-1982

– Klub Garnizonowy 1973-2010

– 48. Eskadra Lotnicza 1978-1990

– Klucz Łącznikowy 40. plmb 1990-2000

– 38. Batalion Łączności i Ubezpieczenia Lotów 1978-2000

– 3. Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego 1982-1991

– 40. Pułk Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego 1982-2000

– Garnizonowy Węzeł Łączności 1984-2000

– 10. Ośrodek Kierowania Ruchem Lotniczym 1988-1998

– Sektor Kontroli Ruchu Lotniczego Dolnej Przestrzeni Powietrznej – CKRL 1998-2005

– 3. Dywizja Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego 1991-1998

– 1. Brygada Lotnictwa Taktycznego 1998-2008

– 11. Baza Lotnicza 2000-2002

– 39. Eskadra Lotnictwa Taktycznego 2000-2003

– 40. Eskadra Lotnictwa Taktycznego 2000-2010

– Węzeł Łączności 2000-2010

– 4. Sektor Nadzoru Ruchu Lotniczego Dolnej Przestrzeni Powietrznej 2005-2006

– 21. Baza Lotnicza 2002-2010

– 7. Eskadra Lotnictwa Taktycznego 2008-2010

– 1. Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza 2009-

– 1. Skrzydło Lotnictwa Taktycznego 2009-

– 21. Baza Lotnictwa Taktycznego 2010-

– Klub 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego 2010-

– Samodzielny Sektor Zabezpieczenia Teleinformatycznego 2010-2017

– Węzeł Teleinformatyczny 2018-

– 1. Centrum Dowodzenia Bojowego Armii Lotniczej 1978-1983

– 1. Centrum Dowodzenia Bojowego Wojsk Lotniczych Frontu 1983-1990

– 1. Centrum Dowodzenia Bojowego Lotnictwa 1990-1995

– 1. Ośrodek Dowodzenia Lotnictwa 1995-2001

– Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska 1984-