Zmarł płk dypl. pil. Jerzy RADWAŃSKI

W dniu 7 maja 2023 roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarł w klinice, w Poznaniu płk dypl. pil. Jerzy Radwański, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego, były dowódca 2. BDLSzR w Pile i 3. BDLSzR w Świdwinie, członek SSLWRP.

Ś.p. płk dypl. pil. Jerzy Radwański, urodził się 4 czerwca 1932 r. we Lwowie. Po uzyskaniu małej matury, 23 września 1950 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej Nr 4 w Dęblinie. Szkołę ukończył 30 listopada 1951 r. w stopniu chorążego. Po promocji pozostał w dęblińskiej szkole. Jako pilot-instruktor zajmował się szkoleniem lotniczym podchorążych. Od 20 lipca 1953 r. był dowódcą klucza lotniczego, od 15 kwietnia 1957 r., nawigatorem eskadry, a od 10 lipca 1959 r., starszym nawigatorem pułku. W okresie od 1 lipca 1963 r. do 1 czerwca1964 r. był słuchaczem Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów, zorganizowanego dla nawigatorów związków taktycznych i operacyjnych w Wojskowej Akademii Lotniczej w Monino, w byłym ZSRR. 1 sierpnia 1964 r. został pomocnikiem , a faktycznie czasowo pełniącym obowiązki, starszego nawigatora Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. 1 sierpnia 1967 r. rozpoczął studia w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w Rembertowie, które ukończył 20 lipca 1970 r. Jako oficer dyplomowany, 1 sierpnia 1970 r. został dowódcą 45. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Szturmowego w Babimoście. Pułkiem tym dowodził do 20 listopada 1972 r., następnie został zastępcą dowódcy 2. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Szturmowo- Rozpoznawczego w Pile. Od 1 lipca 1973 r. do 20 sierpnia 1975 r. był dowódcą 2. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego w Pile. Od 20 sierpnia 1975 r. do 20 czerwca 1977 r. studiował w Wojskowej Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR im. K. Woroszyłowa w Moskwie. Po studiach został dowódcą 3. Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Szturmowo-Rozpoznawczego w Świdwinie, którą dowodził do 15 lipca 1979 r. 20 lipca 1979 r. został szefem Zarządu Szkolenia Lotniczego w Dowództwie Wojsk Lotniczych w Poznaniu (do 10 czerwca 1981 r.). Od 20 sierpnia 1981 r. do 20 sierpnia 1986 r. pracował w Sztabie Zjednoczonego Dowództwa Państw – Stron Układu Warszawskiego. Następnie był pomocnikiem dowódcy do spraw lotnictwa Śląskiego Okręgu Wojskowego (do 20 października 1989 r.). Po okresie pozostawania w dyspozycji, 4 kwietnia 1990 r. został przeniesiony w stan spoczynku.

Był pilotem wojskowym pierwszej klasy. Legitymował się nalotem 3642 godzin.

Mieszkał w Plewiskach, gm. Komorniki, k. Poznania. Miał dwie córki zamężne, mieszkające i pracujące w Poznaniu.

Był odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (1985 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978 r.) i Złotym

Krzyżem Zasługi (1971 r.), Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i innymi. Został pochowany 17 maja 2023 r. na Cmentarzu Komunalnym Miłostowo, w Poznaniu, w Kwaterze Lotników.

Niech Matka Boża Loretańska ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci! Z wyrazami najwyższego szacunku Henryk Czyżyk