WAT rozwija współpracę z IBM

Wojskowa Akademia Techniczna podpisała porozumienie o współpracy z firmą IBM. Dokument rozszerza współpracę w zakresie badań naukowych oraz stanowi przepustkę do rozwoju programów edukacyjnych WAT, umożliwiając m.in. dostęp do kursów doskonalących umiejętności STEM i podnoszących kompetencje w tym zakresie.

Porozumienie otwiera również WAT nowe możliwości uczestniczenia w globalnych programach edukacyjnych IBM, a zwłaszcza w IBM SkillsBuild w celu wymiany doświadczeń w zakresie najnowocześniejszych technologii, takich jak chmura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, analiza danych, design thinking czy komputery kwantowe.

„Cieszymy się z podpisania umowy, rozszerzającej współpracę z firmą IBM, partnerem, który ma bogate doświadczenie badawcze i praktyczne, między innymi w obszarze sztucznej inteligencji, cyberbezpieczeństwa, big data, chmur obliczeniowych, w tym technologii komputera kwantowego. Liczymy, że te działania w ramach programu IBM SkillsBuild będą się dalej rozwijać, a nasi studenci zyskają jeszcze większy dostęp do wyjątkowego środowiska naukowego” – powiedział gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej.

Jednym z elementów współpracy jest także udział ekspertów IBM w roli doradców, dzielących się praktycznymi wskazówkami w zakresie modyfikacji i aktualizacji wybranych programów kształcenia. Wśród korzyści dla studentów uczelni jest otrzymywanie cyfrowych certyfikatów, potwierdzających zdobycie konkretnych umiejętności w danym obszarze tematycznym.

Wojskowa Akademia Techniczna intensywnie rozwija swoją infrastrukturę informatyczną i stawia na kierunki łączące wiedzę teoretyczną z praktycznym zastosowaniem nowych technologii, między innymi związanymi z cyberbezpieczeństwem oraz obronnością, gdyż cieszą się one coraz większą popularnością wśród przyszłych studentów.

Podpisana właśnie umowa poszerza wcześniejszą współpracę, która w ubiegłych latach opierała się na udostępnianiu WAT nowoczesnego oprogramowania IBM do celów edukacyjnych.