Zmarł ppłk dypl. inż. pil. Adam Hoderny

W dniu 13 sierpnia 2022 roku, zmarł w szpitalu, w Gdyni ppłk dypl. inż. pil. Adam Hoderny, zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego, członek Związku Żołnierzy WP i Malborskiego Stowarzyszenia Lotników. Ś.p. ppłk dypl. inż. pil. Adam Hoderny urodził się 18 marca 1952 r. w Stegnie, w pobliżu Gdańska. Ukończył Szkołę Podstawową, a następnie w 1972 r. Liceum Ekonomiczne w Malborku. Tu zakiełkowało zainteresowanie lotnictwem. Zauroczony techniką podjął studia w Wyższej Oficerskiej Szkole Samochodowej w Pile. Tętniące życiem bojowe lotnisko w Pile zafascynowało młodego studenta i po roku nauki, na usilne prośby przeniesiony został do dęblińskiej ,,Szkoły Orląt”. Pomyślne ukończenie trzeciego roku studiów umożliwiło podjęcie szkolenia praktycznego w powietrzu na samolocie TS-11 ,,Iskra” w Radomiu. Po powrocie do Dęblina dokończył studia, przeszkolił się na Lim-5 z perspektywą służby w lotnictwie myśliwskim. Promowany w marcu 1976 r. na podporucznika-pilota zawodową służbę w powietrzu rozpoczął w 41. plm w Malborku. Szybko dała o sobie znać jego aktywność, pęd do osiągania coraz wyższych, trwale ugruntowanych umiejętności. Z nalotem osobistym 760 godzin skierowany do TSWL w Zamościu, gdzie opanował teoretyczną wiedzę o naddźwiękowym myśliwcu MiG-21. Po ukończeniu kursu przeniesiony do 2. plm „Kraków” w Goleniowie opanował pilotaż nowego myśliwca we wszystkich warunkach atmosferycznych w dzień i w nocy, a także operowanie z drogowego odcinka lotniskowego Kliniska. Świetne wyniki w powietrzu dały podstawę do uzyskania uprawnień instruktorskich. Jego ceniona aktywność, bezpieczna realizacja zadań w powietrzu, a także nienaganny styl bycia złożyły się na uhonorowanie go tytułem ,,Pilota Roku 1983” 2. plm „Kraków”. Rok później (w czasie nieobecności dowódcy eskadry) doskonale zaprezentował pododdział w działaniach bojowych podczas inspekcji SZ pułku. Wyróżnieniem było skierowanie na studia w ASG WP bez konieczności zdawania egzaminów wstępnych.  

Po ukończeniu studiów w 1988 r. powrócił do macierzystego pułku, do Goleniowa, na stanowisko dowódcy 3. eskadry lotnictwa myśliwskiego. Dwa lata później został zastępcą dowódcy 41. plm  ds. liniowych w Malborku. Jego inicjatywy w szkoleniu taktyczno-ogniowym pułku owocowały wysokim poziomem realizacji zadań szkoleniowo-bojowych. Nic dziwnego, że w 1995 r. powierzono mu obowiązki Inspektora Techniki Pilotowania w 2. Korpusie OP w Bydgoszczy, a w latach 1996-1999 był szefem Wydziału Szkolenia w Szefostwie Lotnictwa Dowództwa WLOP w Warszawie. Obarczony odpowiedzialnością za poziom przygotowania taktyczno-bojowego lotnictwa organizował i przeprowadzał cenione przez wszystkich kursy dowódców lotniczych jednostek ,,ZLOT”. Za długoletnią, tak owocną działalność lotniczą w 1996 r. uhonorowany został statuetką ,,Ikara”.

W 2000 r. przewodniczył polskiej ekipie w międzynarodowych pokazach lotniczych w Londynie prezentując w powietrzu grupę pilotażową ,,Orlik” z 60. lpsz z Radomia. Po powrocie objął stanowisko szefa Oddziału Ratownictwa w Dowództwie WLOP, a następnie wrócił do 1. Brygady Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie na szefa Szkolenia Lotniczego. Wytypowany do przygotowania pierwszej grupy polskich pilotów z 1. plm ,,Warszawa” do działań w ramach Sił Powietrznych NATO, wywiązał się z tego zadania znakomicie, uzyskując wysokie noty natowskich specjalistów i uznanie mińskich pilotów. Mimo nawału obowiązków w 2002 r. ukończył podyplomowe studia z zakresu administracji publicznej w murach Akademii Rolniczej w Szczecinie i pożegnał się z bojowym lotnictwem.

Był pilotem wojskowym klasy mistrzowskiej, legitymującym się nalotem osobistym 2 070 godzin, w tym 1600 na myśliwcach naddźwiękowych. Wykonywał zadania na samolotach PZL-130 ,,Orlik”, TS-11 ,,Iskra”, SBLim-2, Lim-5, MiG-21 i Su-22UM3K. Będąc na emeryturze dużo czasu poświęcał pracy społecznej.. Był prezesem Koła numer 20 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Malborku, członkiem Malborskiego Stowarzyszenia Lotników, członkiem prezydium Pomorskiego Zarządu Wojewódzkiego ZŻ WP w Gdańsku, przewodniczącym Zarządu Miejskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Malborku, radnym Rady Miasta w Malborku, a przede wszystkim dobrym człowiekiem. Współpracował ze Szkołą Podstawowa nr 3 im. 2. Pułku Nocnych Bombowców „Kraków” w Malborku oraz innymi szkołami i instytucjami. W czerwcu 2022 r. zorganizował w Malborku zjazd absolwentów „Promocji – 1976” WOSL. Mieszkał w Malborku. Był odznaczony: Złotym (2002) i Srebrnym (1991) Krzyżem Zasługi, Odznaką i tytułem honorowym „Zasłużony Pilot Wojskowy RP” (2002) oraz innym odznaczeniami państwowymi i wojskowymi.

Ceremonia żałobna pożegnalna rozpocznie się o godzinie 9.30, 19 sierpnia 2022 r. w kościele pw. Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej w Malborku, po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz komunalny w Malborku, gdzie zostanie pochowany. Niech Matka Boska Loretańska ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!