mjr Jakub Steć

W dniu 15 października 2020 roku, zmarł, w swoim domu, w Malborku mjr Jakub Steć, zasłużony oficer Wojsk Radiotechnicznych Wojsk Lotniczych i członek Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Ś.p. mjr Jakub Steć urodził się 24 lipca 1943 r. w m. Sawin, pow. Chełm, woj. lubelskie. Syn Sergiusza (1909-1967) i Janiny (1914-1986) z domu Czupryńskiej. W 1962 r. ukończył 4. Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. W 1963 r. wstąpił do Oficerskiej Szkoły Radiotechnicznej w Jeleniej Górze, którą ukończył w 1966 r. Następnie został skierowany do 604. RLP w Goleniowie. W 1967 r. odbył ośmiomiesięczne przeszkolenie na APN w Jeleniej Górze i oczekiwał na przybycie sprzętu z ZSRR. W kwietniu 1968 r. został przeniesiony do nowo utworzonego 13. brt w Malborku. Po przybyciu sprzętu został wyznaczony na stanowisko technika aparatury WP-11 w 602. ZCRRiD w Malborku. Na tym stanowisku służył do kwietnia 1971 r., a następnie został przeniesiony do nowo utworzonego 25. brt w Debrznie i wyznaczony na stanowisko dowódcy APN WP-11. W latach 1975–1981 pełnił obowiązki dowódcy 2. krt, a następnie dyżurnego operacyjnego 25. brt. W 1983 r. został przeniesiony na stanowisko oficera analizy sytuacji powietrznej na SD 4. PDLM w Malborku. Służbę wojskową zakończył w 1991 r. wraz z rozwiązaniem 4. PDLM. Był odznaczony miedzy innymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym, Srebrnym i Brązowym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”, Srebrnym i Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju” i innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Od 1998 r. był członkiem Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. Miał troje dzieci, dwóch synów: Piotra (1971-1981), Tomasza (1978) i córkę Joannę (1986) oraz dwóch wnuków: Piotra (2000) i Wojciecha (2002). Interesował się: elektroniką, działką i fotografią. Mieszkał w Malborku. Ceremonia żałobna pożegnalna rozpocznie się o godzinie 12.00, 22 października 2020 r. w kościele pw. Błogosławionej Urszuli Ledóchowskiej w Malborku, po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz w Malborku, gdzie zostanie pochowany w grobie Rodzinnym. Niech Matka Boska Loretańska ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!

mjr Jakub Steć

Z wyrazami szacunku Henryk Czyżyk