Obchody Święta Lotnictwa Polskiego organizowane przez Oddział Warszawsko-Mazowiecki SSLW RP w 2020 r.

28 sierpnia obchodzone jest Święto Lotnictwa Polskiego. Zostało ono ustanowione decyzją Ministerstwa Obrony Narodowej w 1993 r. w rocznicę zwycięstwa porucznika (pośmiertnie kapitana) pilota Franciszka Żwirko i inżyniera Stanisława Wigury w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge w 1932 r. Był to pierwszy międzynarodowy sukces polskiego lotnictwa sportowego. Z okazji tego święta delegacja Oddziału Warszawsko-Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej (OW-MSSLWRP) uczestniczyła w uroczystościach patriotyczno-religijnych i odwiedziła pomniki oraz miejsca pochówku lotników. 26 sierpnia 2020 r delegacja Oddziału W-MSSLWRP z płk. dypl. inż. pil. Janem Urbaniakiem – sekretarzem Oddziału na czele udała się na groby kolegów lotników do Kórnika, gdzie pochowany został kpt. inż. nawig. Tadeusz Smoczyński, Środy Wielkopolskiej, gdzie pochowany został por. inż. pil. Włodzimierz Podbielski i Poznania, gdzie pochowany został płk dypl. nawig. Stanisław Węc oraz do Mirosławca pod pomnik w miejscu katastrofy samolotu CASA C-295M, w której zginęło 20 lotników, gdzie złożyła wiązanki biało-czerwonych kwiatów. 27 sierpnia delegacja Oddziału uczestniczyła w składaniu wieńca w postaci biało-czerwonej szachownicy na terenie 21. Centralnego Poligonu Lotniczego (CPL) w Nadarzycach, przy pomniku poświęconym pamięci sześciu lotników: por. pil. Piotra Błahuta, por. inż. pil. Henryka Banaszka, kpt. inż. pil. Romana Jóźwika, mjr. inż. pil. Zdzisława Fendrycha, mjr. inż. pil. Jerzego Stramka i mjr. inż. pil. Dariusza Mikołajczyka, którzy zginęli w trakcie wykonywania zadań bojowych na poligonie.


Nadarzyce – 21. CPL, 27.08.2020 r. Delegacje Seniorów Lotnictwa Polskiego przy Pomniku poświęconym pamięci sześciu lotników, którzy zginęli w czasie wykonywania zadań poligonowych.

Następnie delegacja Oddziału udała się do miejscowości Łysinin (Ostroróg), k. Czaplinka pod pomnik poświęcony katastrofie lotniczej samolotu Su-22UM3K z 3. DLMB, ze Świdwina, w której zginęli ppłk dypl. inż. pil. Bogdan Kawka i ppłk dypl. inż. pil. Wacław Macko, gdzie złożyła biało-czerwone kwiaty. W uroczystościach w Nadarzycach i w Łysininie uczestniczył także płk dypl. inż. nawig. Jan Ficerman – członek ZG SSLWRP, ppłk inż. pil. Krzysztof Leszczyński – wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Lotniska Wojskowego Świdwin i mgr Maria Kawka – żona ś.p. ppłk. dypl. inż. pil. Bogdana Kawki oraz dwa sztandary z Warszawy i Piły.

Łysinin (Ostroróg) k. Czaplinka, 27.08.2020 r. Delegacje Seniorów Lotnictwa Polskiego przy Pomniku w miejscu katastrofy lotniczej samolotu Su-22UM3K, z 3. DLMB, ze Świdwina, w której zginął ppłk dypl. inż. pil Bogdan Kawka i ppłk dypl. inż. pil. Wacław Macko.

28 sierpnia 2020 r. delegacja Oddziału ze sztandarem uczestniczyła o godzinie 8.00 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, w uroczystości patriotycznej przy Pomniku „Chwała Lotnikom Polskim”. Na wstępie odegrano hymn państwowy i gen. bryg. pil. Roman Harmoza – prezes Oddziału W-MSSLWRP, powitał uczestników uroczystości i przedstawił krótką historię powstania Pomnika. Następnie delegacje wojskowe i stowarzyszeń lotniczych złożyły wieńce i wiązanki kwiatów przy Pomniku oraz zapaliły znicze. W uroczystości uczestniczyła delegacja z Centrum Operacji Powietrznych (COP) z gen. dyw. inż. pil. Ireneuszem Starzyńskim – dowódcą COP – DKP na czele, delegacja z Inspektoratu Sił Powietrznych (ISP) z gen. bryg. pil. Krzysztofem Walczakiem – szefem Zarządu Wojsk Lotniczych – zastępcą ISP DG RSZ na czele, delegacja z Lotniczej Akademii Wojskowej (LAW) z Dęblina, z gen. bryg. dr. inż. pil. Piotrem Krawczykiem – komendantem-rektorem LAW na czele, delegacja PLL LOT, ze Stefanem Malczewskim – wiceprezesem zarządu PLL LOT na czele, płk dr n. med. Artur Bachta – komendant Centralnego Szpitala Klinicznego (CSK) MON – zastępca dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego (WIM) z Warszawy, gen. bryg. prof. dr hab. inż. Jerzy Lewitowicz i płk prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych (ITWL), Paweł Pawłowski – dyrektor Muzeum SP z Dęblina, delegacja Stowarzyszenia Lotników Polskich (SLP) z płk. mgr. inż. pil. Kazimierzem Pogorzelskim – prezesem SLP na czele, delegacja Warszawskiego Klubu Seniorów Lotnictwa (WKSL) z mgr. inż. Lesławem Karstem – prezesem WKSL na czele, delegacja Rady Seniorów Aeroklubu Polskiego (RSAP) z por. mgr. pil. Leszkiem Mańkowskim – prezesem RSAP na czele, przedstawicielka Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR), gen. dyw. nawig. Zbigniew Galec ze Stowarzyszenia „Promocja-77” i płk dr inż. Henryk Czyżyk – członek ZG SSLWRP. W uroczystości uczestniczyły także cztery sztandary: OW-MSSLWRP, SLP, WKSL i Stowarzyszenia „Promocja-77”. Uroczystość przy Pomniku zakończono odegraniem „Marsza Lotników”. Po uroczystości część członków Oddziału udała się na uroczystą Mszę Święta w intencji Lotników Polskich, do Katedry Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, która rozpoczęła się o godzinie 10.00. Pozostała część członków Oddziału z płk. prof. dr. hab. Wojciechem Michalakiem i płk. dr. pil. Januszem Kowalskim na czele, udała się na groby zasłużonych Lotniczek i Lotników Polskich, pochowanych na Wojskowym Cmentarzu na Powązkach i na Starych Powązkach, gdzie złożono wiązanki kwiatów.


Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie, 28.08.2020 r. Delegacje składające wieńce przy Pomniku „Chwała Lotnikom Polskim” z okazji Święta Lotnictwa Polskiego.

Po Mszy Świętej w Katedrze Polowej WP delegacja Oddziału uczestniczyła w organizowanych przez ISP DG RSZ uroczystościach z okazji Święta Lotnictwa Polskiego, które rozpoczęły się o godzinie 12.00 przy „Pomniku Ku Czci Polskich Lotników Poległych w latach 1939-1945” na Polu Mokotowskim w Warszawie. W czasie uroczystości nad uczestnikami przeleciały cztery samoloty TS-11 „Iskra”, które z dymów utworzyły biało-czerwoną flagę.


Warszawa – Pole Mokotowskie, 28.08.2020 r. Delegacje składające wieńce przy „Pomniku Ku Czci Polskich Lotników Poległych w latach 1939-1945”, z okazji Święta Lotnictwa Polskiego

O godzinie 13.00 delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystościach organizowanych przez WKSL przy Pomniku upamiętniającym powstanie lotniska mokotowskiego, na Polu Mokotowskim, gdzie złożyła wiązankę kwiatów. Natomiast o godzinie 16.00 delegacja Oddziału uczestniczyła w uroczystościach przy Pomniku poświęconym pamięci „103. Pułku Lotnictwa NJW MSW”, na lotnisku Warszawa-Babice, gdzie złożyła wiązankę kwiatów. Uroczystość zakończono spotkaniem integracyjnym.

Henryk Czyżyk