Obchody Święta Lotnictwa Polskiego organizowane przez Oddział Warszawsko-Mazowiecki SSLW RP w 2020 r.