Saab otrzymał kontrakt na dostarczenie samolotów wczesnego ostrzegania

Saab podpisał umowę na dostarczenie samolotów wczesnego ostrzegania Airborne Early Warning and Control Saab 2000 Erieye AEW&C. Wartość
zamówienia wynosi 1,553 miliarda Koron Szwedzkich. Dostawy będą realizowane między 2020, a 2023 r.

Ze względu na okoliczności dotyczące produktu i klienta oraz specyfikę branży, szczegółowe informacje dotyczące klienta nie zostaną ujawnione. Saab 2000 Erieye AEW&C to kompletny, wielozadaniowy system AEW&C, zdolny do wykonywania wielu typów misji, zarówno wojskowych, jak i cywilnych. System oparty jest na samolocie Saab 2000 wyposażonym w radar powietrzny Saaba Erieye i
szereg innych czujników. Rozwiązanie zapewnia użytkownikowi świadomość sytuacyjną i może być wykorzystywane do zadań takich jak nadzór granic, czy operacje poszukiwawczo-ratownicze. Saab będzie realizował zamówienie w Göteborgu, Järfälla, Linköping, Luleå i Arboga w Szwecji.

Źródło / Autor: Saab
Zdjęcie: Saab