W ciągu pierwszego tygodnia operacji #LOTdoDomu do kraju powróciło 25 764 osób.