płk dypl. Piotr Modzelewski

W dniu 21 marca 2018 roku, zmarł w szpitalu, w Człuchowie płk dypl. Piotr Modzelewski zasłużony oficer Lotnictwa Polskiego. Śp. płk dypl. Piotr Modzelewski urodził się 6 maja 1944 roku w miejscowości Bronisławy, powiat Sochaczew. Służbę wojskową rozpoczął, jako podchorąży w Oficerskiej Szkole Radiotechnicznej w Jeleniej Górze. W 1964 roku po ukończeniu OSR został skierowany do 604. RLP w Goleniowie na stanowisko technika RLS P-20, a następnie do 19. krt (od 1968 roku 19. brt) 11. DLM (od 1967 roku 3. BDLM) w Świdwinie na stanowisko technika P-20, by później zostać dowódcą RLS P-35. W latach 1971–1973 służył w 26. brt 41. plm w Malborku na stanowisku dowódcy 1. kompanii radiotechnicznej. W latach 1973–1976 studiował w ASG WP w Rembertowie. Po ukończeniu ASG WP w sierpniu 1976 roku został skierowany na stanowisko starszego pomocnika szefa sztabu 9. plm do spraw operacyjnych do Debrzna. W listopadzie 1977 roku został wyznaczony na stanowisko szefa sztabu–zastępcy dowódcy 9. plm. W 1982 roku został wyznaczony na stanowisko komendanta WKU w Człuchowie. 6 maja 2002 roku został przeniesiony do rezerwy. Był aktywnym społecznikiem uczestniczącym w działalności Stowarzyszeń Lotniczych mających na celu podtrzymanie tradycji narodowych, w tym ochronę godności i honoru żołnierza polskiego i integrację środowisk byłych żołnierzy lotnictwa wojskowego Sił Zbrojnych RP. Był ikoną Lotnictwa Polskiego. Odznaczony między innymi: Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, Brązowym, Srebrnym i Złotym Medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” oraz innymi odznaczeniami państwowymi i resortowymi. Był żonaty, miał czterech synów: Artura, Wojciecha, Grzegorza i Rafała oraz 5 wnuczek i 2 wnuków. Mieszkał w Człuchowie. Interesował się: radiolokacją, historią, działką i polityką. Msza święta żałobna odbędzie się 24 marca 2018 roku o godzinie 11.30 w kościele p.w. Najświętszej Marii Panny na Osiedlu Witosa w Człuchowie, po której nastąpi odprowadzenie na cmentarz komunalny w Człuchowie przy ulicy Sienkiewicza. Niech Matka Boska Loretańska, opiekunka wszystkich lotników, ma Go w Swojej opiece. Cześć Jego Pamięci!

Henryk Czyżyk