Międzynarodowa Konferencji Naukowa Inżynieria Ruchu Lotniczego

Zakład Inżynierii Transportu Lotniczego Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej wraz ze Studenckim Kołem Naukowym Transportu Lotniczego pragną zaprosić do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Inżynieria Ruchu Lotniczego, która odbędzie się w dniach 17-18 kwietnia 2018 roku. Będzie to już piąta edycja Konferencji Inżynieria Ruchu Lotniczego, jednocześnie pierwsza o zasięgu międzynarodowym.

Celem Konferencji jest wymiana wiedzy, doświadczeń i osiągnięć środowisk naukowych oraz organizacji lotniczych w zakresie transportu lotniczego i integracji z pozostałymi gałęziami transportu. Jest to unikalna okazja do wysłuchania referatów, wykładów oraz podjęcia dyskusji na temat innowacyjnych rozwiązań w zakresie transportu.

Informacje organizacyjne
Konferencja Inżynieria Ruchu Lotniczego jest jedynym w swoim rodzaju miejscem spotkań wybitnych przedstawicieli świata lotniczego, naukowców jak i praktyków. Do tej pory odbyły się cztery edycje Konferencji IRL, wszystkie o charakterze ogólnopolskim. Każda kolejna edycja skupiała coraz większą liczbę uczestników związanych z transportem lotniczym i gałęziami pokrewnymi. Tematyka najbliższej edycji Konferencji obejmie zagadnienia takie jak: sterowanie i zarządzanie ruchem lotniczym, systemy wspomagania ruchu lotniczego, powiązania między gałęziami transportu, czy aspekty prawne i ekonomiczne transportu lotniczego. Patronat honorowy nad Konferencją objęła Politechnika Warszawska.

Po raz pierwszy Konferencja odbędzie się w Hotelu Afrodyta SPA & Wellness Resort w Radziejowicach pod Warszawą.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z abstraktami to 20.12.2017 r. Termin nadsyłania pełnych artykułów upływa dnia 31.01.2018 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji IRL 2018 dostępne są pod zakładkami:
> IRL 2018 i obszar naukowy
> Komitet Naukowy
> Komitet Honorowy
> Komitet Organizacyjny
> Plan ramowy
> Dla autorów
> Zgłoszenie udziału w Konferencji
> Partnerzy

 

Broszura informacyjna