„Utraceni, lecz nie zapomniani …. pokonani nie w walce, lecz przez los…”