ILOT: Zakończenie praktyk piątej grupy studentów z Ohio State University