WSOSP: Szkolenia obronne w Szkole Orląt

W dniach 27-28 czerwca br., w bazie dydaktyczno-szkoleniowej Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych odbyło się szkolenie obronne pracowników Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W roli prelegenta, w szkoleniu uczestniczył Prorektor ds. Wojskowych WSOSP płk pil. Paweł Marcinkowski.

Tematyka szkolenia dotyczyła procesu przygotowania poszczególnych komórek organizacyjnych PAŻP do działań obronnych, podejmowanych w sytuacji zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny. Priorytetem szkoleniowym była konieczność zgrywania zespołów zadaniowych PAŻP wchodzących w skład wybranych podmiotów realizujących zadania obronne, w tym WSOSP, do skutecznego przeciwstawiania się współczesnym zagrożeniom poprzez właściwą ich identyfikację i ocenę.

Podczas szkolenia pracownicy PAŻP zapoznali się ze specyfiką zadań i możliwościami kształcenia w Szkole Orląt w obszarze lotnictwa i obronności oraz z potrzebami w zakresie wzajemnej współpracy w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym. Pracownicy naukowi WSOSP omawiali zadania realizowane na rzecz obronności państwa w kontekście obowiązujących aktów prawnych oraz planowanych zmian legislacyjnych. Spotkanie miało także na celu przekazanie pracownikom Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej istotnych informacji w zakresie ich roli, funkcji a także obowiązków i przygotowań do realizacji zadań z zakresu obronności.

Organizatorem szkolenia był Dział Współpracy Operacyjnej Służb Ruchu Lotniczego. Oprócz wykładowców WSOSP wzięli w nim udział przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Dowództwa Operacyjnego RSZ, Komendy Głównej Policji, Akademii Sztuki Wojennej oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Źródło / Autor: WSOSP
Zdjęcie: WSOSP