Instytut Lotnictwa otrzymał świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego NATO, ESA oraz UE