Instytut Lotnictwa otrzymał świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego NATO, ESA oraz UE

Instytut Lotnictwa w postępowaniu przeprowadzonym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego uzyskał świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych na poziomie krajowym (I i II stopnia) oraz dotyczących NATO, Europejskiej Agencji Kosmicznej i Unii Europejskiej (III stopnia). Dzięki uzyskaniu ww. świadectw bezpieczeństwa przemysłowego Instytut Lotnictwa może ubiegać się o zawarcie umowy na badania naukowe związanej z dostępem do informacji niejawnych.

Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego jest dokumentem potwierdzającym zdolność przedsiębiorstwa do ochrony informacji niejawnych, a jego posiadanie jest warunkiem dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej.

Wszystkie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego uzyskane przez Instytut Lotnictwa można znaleźć na naszej stronie internetowej pod tym adresem: www.ilot.edu.pl/systemy-jakosci/.

Źródło / Autor: ILOT
Zdjęcie: ILOT