8. BLTr: Ewaluacja Zespołu Ewakuacji Medycznej 8BLTr.

Zespół Ewakuacji Medycznej 8BLTr jako pierwszy pododdział w Siłach Zbrojnych RP ukończył ewaluację medyczną przeprowadzoną przez zespół międzynarodowych specjalistów z centre of Excellence NATO for Military Medicine.

Zakres ewaluacji obejmował trzy obszary, w których ocenie poddano personel, sprzęt i procedury działania podczas wykonywania misji ewakuacyjnych drogą powietrzną.

Proces przygotowania do ewaluacji medycznej rozpoczął się kilka lat temu. Przez ten okres nie tylko dostosowywano procedury działania zgodnie ze stosownymi aktami prawnymi NATO ale również wielokrotnie ćwiczono z 86th Aeromidcal Evacuation Sqadron oraz 673rd Medical Group Critical Care Air Transport Team.

ZEM proktycznie działa od 2011 roku i wykonuje misje ewakuacji strategicznej i taktycznej na pokładzie samolotu CASA C-295M.

Pozytywne przejście procesu ewaluacji medycznej umożliwiło uzyskanie poświadczenia zgodności procedur i dostosowania sprzętu zgodnie z wymogami NATO do transportu rannych oraz współdziałania w tym zakresie na arenie międzynarodowej.

ppor. M.Dudaryk
Zdjęcia: kpt. M.Nojek
Źródło: 8. BLTr