8. BLTr: Ewaluacja Zespołu Ewakuacji Medycznej 8BLTr.