Air Fair 2017: Najważniejsze wydarzenia

W dniu 14 listopada 2016 r. pomiędzy Gulfstream Aerospace Corporation a Inspektoratem Uzbrojenia – reprezentującym Skarb Państwa, zawarta została umowa na dostawę dwóch samolotów Gulfstream G550 do przewozu najważniejszych osób w państwie (VIP). Dostawa samolotów rozpocznie się już w czerwcu br., a ich użytkownikiem będzie 1. Baza Lotnictwa Transportowego w Warszawie. Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A. w Bydgoszczy wskazane zostały przez Ministerstwo Obrony Narodowej jako podmiot, który w przyszłości będzie odpowiedzialny za serwisowanie polskich samolotów Gulfstream G550. Przekazanie w dniu dzisiejszym Listu Intencyjnego rozpoczyna współpracę pomiędzy firmą Gulfstream Aerospace Corporation a Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A., której efektem ma być osiągnięcie przez bydgoskie zakłady zdolności do serwisowania samolotów Gulfstream G550 Sił Zbrojnych RP. Podpisanie listu intencyjnego odbędzie się o godzinie 12:00 w hangarze nr 3 na stoisku MON.

26.05.2017 o godzinie 14:30, podczas pierwszego dnia międzynarodowej Wystawy lotniczej Air Fair 2017 zostanie podpisana umowa konsorcjum pomiędzy PGZ (lider), PIT-RADWAR i WZL Nr 2 S.A. Umowa dotyczy zasad udziału w postępowaniu na dostawę systemów bezzałogowych statków powietrznych klasy taktycznej krótkiego zasięgu ogłoszonym przez Inspektorat Uzbrojenia oraz precyzuje podział zadań pomiędzy liderem (PGZ) i członkami konsorcjum w zakresie produkcji, dostaw i serwisowania ww. systemów na potrzeby SZRP. Podpisanie odbędzie się w hangarze nr 4 na stoisku PGZ.

26 maja 2017 r. o godzinie 14:30 podczas XI edycji Wystawy AIR FAIR 2017 odbędzie się uroczyste podpisanie umowy licencyjnej know – how pomiędzy Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia z siedzibą w Zielonce, a Wojskowymi Zakładami Lotniczymi Nr 2 S.A. Umowa dotyczy udzielenia licencji dot. systemu bezzałogowego statku powietrznego systemu DRAGONFLY, przeznaczonego do przenoszenia głowic bojowych. Podpisanie odbędzie się w hangarze nr 4 na stoisku PGZ.

Źródło / Autor: WZL. 2