MSP: Muzeum Sił Powietrznych gościło uczestników II Forum Muzealnictwa wojskowego

I Forum przedstawicieli muzeów i grup rekonstrukcyjnych działających na rzecz podtrzymywania, pielęgnowania i upowszechniania tradycji orężnych oraz edukacji obronnej społeczeństwa odbyło się w dniach 11 – 14 maja 2017 r. w Zamościu i Dęblinie. II Forum dedykowane było muzealnikom i rekonstruktorom oraz opiekunom sal tradycji, którzy prowadzą działalność związaną z obronnością państwa. Organizatorem przedsięwzięcia był Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa oraz Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie przy współudziale 3. batalionu zmechanizowanego i 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Zamościu.

Uczestnicy forum gościli w MSP 14 maja.

Źródło / Autor: MSP
Zdjęcie: MSP