MON: Konkurs na nazwę samolotów

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza konkurs na wybór nazwy dla 5 samolotów do transportu najważniejszych osób w państwie.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne. Do konkursu zapraszamy osoby pełnoletnie.
2. Aby wziąć udział w Konkursie należy w terminie do 19 maja 2017 r. przesłać na adres konkurs@mon.gov.pl swoją propozycję nazwy (od 1 do 5 propozycji) wraz z krótkim uzasadnieniem.
3. W przesłanej wiadomości należy umieścić następujące dane tj.: imię i nazwisko, telefon kontaktowy i adres e-mail. Brak przesłania ww. wymaganych informacji o pomysłodawcy automatycznie dyskwalifikuje zgłoszoną przez niego nazwę.
4. Imię i nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na stronach internetowych MON – www.mon.gov.pl oraz www.wojsko-polskie.pl, a także w mediach społecznościowych.
5. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego Regulaminu.

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW
1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni przez jury tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w Regulaminie.
2. Spośród uczestników konkursu komisja wybierze 5 (pięciu) laureatów, którzy będą autorami nazw przyjętych dla samolotów jako „nieoficjalna nazwa samolotu dla VIP”;
3. Posiedzenie komisji odbędzie się w poniedziałek (22 maja), a w piątek (26 maja) na stronie internetowej MON – www.mon.gov.pl zostaną ogłoszone wyniki. Komisja skontaktuje się tylko z wyłonionymi laureatami.
4. W skład komisji wchodzą pracownicy Ministerstwa Obrony Narodowej.

NAGRODY:
1. Zaproszenie na prezentację pierwszego samolotu do przewozu najważniejszych osób w państwie.

Źródło / Autor: MON
Grafika: MON