WSOSP: Inwestycja w naukę

W Szkole Orląt zainaugurowano wykłady w ramach projektu „Mobilne Katedry ad hoc”. Gościem WSOSP był dr Jan Pila z Wydziału Lotnictwa Politechniki Koszyckiej na Słowacji, który przedstawił dęblińskiemu audytorium nowoczesne metody w diagnostyce statków powietrznych i aspekty bezpieczeństwa lotniczego.

W swoim wystapieniu doktor Pila poruszał tematykę dotyczącą aspektów bezpieczeństwa systemów płatowca: diagnostyki systemu przesyłowego śmigłowca, nowe trendy w utrzymaniu statku powietrznego. Omówił także system zarządzania bezpieczeństwem (w tym certyfikację ICAO), stosowanie systemów CAX w projektowaniu samolotów, analizę naprężenia-odkształcenia koła ciśnienia w A320, ergonomiczne technologie MRO w lotnictwie oraz nowe technologie w edukacji inżynierskiej. Po wykładzie spotkał się ze studentami WSOSP, którzy tłumnie wykorzystali szansę, by porozmawiać ze światowej sławy naukowcem.

Doktor Jan Pila przybył do Dęblina na zaproszenie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej prof. dr hab. Wojciecha Fałkowskiego oraz Rektora-Komendanta WSOSP generała bryg. pil. dr. Piotra Krawczyka. Wizyta tego wybitnego naukowca w Szkole Orląt jest pierwszą z serii wykładów w ramach mobilnych katedr organizowanych przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON. Celem tego projektu, który jest skierowany do studentów, doktorantów i młodych naukowców jest podnoszenie poziomu naukowego i dydaktycznego wojskowych uczelni i instytutów badawczych, zwiększanie ich konkurencyjności oraz otwieranie na zewnętrzne środowiska. Projekt służy również wsparciu kadry naukowej w uzyskiwaniu wysokich kompetencji dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć na najwyższym światowym poziomie. Jego implementacja służyć będzie podniesieniu jakości kształcenia, zaprezentowaniu warsztatu dydaktycznego oraz synergii nauki z dydaktyką a także promocji polskiej nauki i technologii związanych z badaniami wojskowymi.

Źródło: WSOSP
Zdjęcie: WSOSP