WSOSP: Projekt Katedra Ad Hoc

Projekt Katedra Ad Hoc jest inicjatywą Ministerstwa Obrony Narodowej podjętą w roku 2016.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia i konkurencyjności uczelni wojskowych oraz wsparcie kadry naukowej tych uczelni w uzyskiwaniu wysokich kompetencji dydaktycznych i naukowych do prowadzenia zajęć na najwyższym światowym poziomie.

Adresatami projektu są studenci, słuchacze, doktoranci i nauczyciele akademiccy uczelni wojskowych.

 Strona projektu

Źródło / Autor: WSOSP

Grafika: WSOSP