WSOSP: Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania

W dniach 4-5 kwietnia 2017 w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja i wystawa „Lotnictwo nowej generacji – strategie, technologie, rozwiązania”.

Eksperci z obszaru lotnictwa cywilnego i państwowego debatowali nad szeregiem zagadnień, a w szczególności nad technologiami przyszłości stosowanymi w lotnictwie cywilnym i państwowym, stanem i perspektywami dla przemysłu lotniczego w Polsce, planem zakupu nowych statków powietrznych oraz budową centralnego portu komunikacyjnego w Warszawie.

Wśród uczestników konferencji obok przedstawicieli WSOSP reprezentowanych przez Prorektora ds. Wojskowych płk. pil. Pawła Marcinkowskiego oraz Prorektora ds. Naukowych dr. hab. inż. Jarosława Kozubę byli parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej i lotniczej, portów i linii lotniczych, przedstawiciele wojska, świata nauki oraz producenci. Wśród partnerów wydarzenia nie zabrakło czołowych polskich i zagranicznych podmiotów zaangażowanych w rozwój lotnictwa cywilnego i państwowego. Zarówno w programie konferencji, jak i w ramach towarzyszącej jej wystawy można było zapoznać się z najważniejszymi osiągnięciami, technologiami oraz planami rozwoju lotnictwa.

Pierwszego dnia konferencji najważniejszym poruszanym tematem była idea budowy Centralnego Portu Lotniczego, oraz systemy kontroli ruchu lotniczego ATM (Air Traffic Management Systems). Duża dynamika dyskusji została podtrzymana także drugiego dnia konferencji, zwłaszcza w części dotyczącej tematu polskiego przemysłu lotniczego. Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się zarówno z obecnym wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii w lotnictwie państwowym oraz w szkoleniu pilotów jak również usłyszeć o planach zakupu statków powietrznych. Dużo miejsca podczas dyskusji poświęcono także bezzałogowym statkom powietrznym.

Źródło / Autor: WSOSP
Zdjęcie: WSOSP