MSP: Pamiątki po poruczniku obserwatorze Julianie Augustyńskim