WSOSP: Integracja JTAC i JFO

W dniach 21-23 marca 2017 roku kadra Ośrodka Szkolenia Personelu Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego WSOSP uczestniczyła w kursie integracyjnym Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (Joint Terminal Attack Controller JTAC) z Obserwatorami Ognia Artylerii (Joint Fires Observer JFO) podczas połączonego wsparcia ogniowego, organizowanym w toruńskim Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

Celem kursu było poszerzenie wiedzy z zakresu współpracy JTAC i JFO w ramach realizacji bezpośredniego wsparcia lotniczego (CAS – Close Air Support). W trakcie szkolenia realizowano zajęcia teoretyczne dotyczące problematyki Połączonego Wsparcia Ogniowego, szkolenie praktyczne z wykorzystaniem taktycznego symulatora wsparcia ogniowego VBS2 oraz szkolenie ogniowe z użyciem artyleryjskiej amunicji bojowej w oparciu o procedury Call for Fire (Wezwanie Ognia Artylerii).

W trakcie szkolenia ćwiczono użycie procedury Call for Fire z uderzeniem statków powietrznych realizujących misję CAS podczas zbliżającego się kursu Wysuniętych Nawigatorów Naprowadzania Lotnictwa (JTAC).

Źródło: WSOSP
Autor: Radosław Lech
Zdjęcie: WSOSP