ILOT: Bezpieczeństwo użytkowania Bezzałogowych Systemów Latających

12 maja 2017 roku o godz. 17:00 w Instytucie Lotnictwa odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone tematyce bezzałogowców. Organizatorami są Instytut Lotnictwa oraz Stowarzyszenie Bezzałogowych Systemów Latających.

Przedstawiciele czołowych polskich instytucji naukowo-badawczych oraz urzędów w części zamkniętej będą dyskutować o najważniejszych kwestiach związanych z bezpieczeństwem użytkowania bezzałogowych systemów latających.

Część otwarta, na którą zapraszamy wszystkich chętnych odbędzie się przy współudziale ekspertów z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, portalu http://dlapilota.pl/ (twórcy aplikacji Droneradar https://droneradar.eu/) oraz Instytutu Lotnictwa. Specjaliści odpowiedzą na pytania związane z bezpiecznym użytkowaniem bezzałogowców do celów amatorskich oraz profesjonalnych, a także podzielą się wiedzą na temat aktualnych uregulowań prawnych.

Szczegółowy zakres spotkania w części otwartej:

  • zagrożenia wynikające z eksploatacji BSL,
  • zasady wykonywania lotów BSL i odnośne przepisy,
  • zarządzanie przestrzenią powietrzną w Polsce,
  • ułatwienia oferowane operatorom BSL przez system Droneradar.

Spotkanie jest bezpłatne i otwarte dla wszystkich zainteresowanych. Wymogiem jest zgłoszenie uczestnictwa drogą mailową lub telefonicznie do koordynatora spotkania:

Cezary Galiński
E-mail: cezary.galinski[at]ilot.edu.pl
Tel.: (+48) 22 846 00 11 wew. 291

Miejsce spotkania:
Instytut Lotnictwa
al. Krakowska 110/114
sala Ikar, budynek wejściowy
Warszawa

Materiały do pobrania:

Źródło / Autor: ILOT

Grafika: ILOT